Pegawai

JENIS STATUS NO.SERI PENDIDIKAN JENIS KEPEG MASA KERJA NO.DAN NO. NAMA / NIP KELAMIN PER AGAMA KARPEG KARIS/ PANGKAT/ JABATAN TGL TEMPAT/TGL. LAHIR KAWIN KARSU GOL. T.M.T UMUM/ PENJEN- KURSUS DDN GOL KESELU- SK.CAPEG/ L P AN T.M.T KEJURUAN JANGAN PENATARAN NO. RUHAN SK.TERAKHIR K.BK.J.D PGRI DALAM DPK DPB DO DDN TH. BLN TH. BLN PTN/PTS KEDINASAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13